Skatt- og avgiftsrådgivning

Skatt og avgift er noe vi alle må forholde oss til i vår forretningshverdag.  På grunn av stadige endringer i skatte- og avgiftslovgivningen kan det være vanskelig til enhver tid å holde oversikten og å håndtere skatt og avgift riktig. Vi bistår derfor i alle former for skatte- og avgiftsrådgivning , både for selskaper og personer.

Skatt:

Vi bistår i den løpende håndteringen av skatt. Dette omfatter blant annet:

  • Utarbeidelse av selvangivelse og ligningspapirer
  • Bistå ved bokettersyn
  • Beskatning av utlendinger, både selskaper og privat personer i Norge

 

Merverdiavgift:

Vi bistår også i den løpende håndteringen av merverdiavgift. Dette omfatter blant annet:

  • Registrering av merverdiavgiftspliktig virksomhet
  • MVA-representasjon for utenlandske næringsdrivende
  • Føring av merverdiavgiftsregnskap og innsendelse av terminvise oppgaver
  • Søknad om refusjon av merverdiavgift