Bedriftsrådgivning

Vi tilbyr et vidt spekter av konsulenttjenester. Gjennom vår brede erfaring har vi blant annet bistått ved:

  • Valg / endring av selskapsform
  • Verdsettelser / bedriftsoverdragelser
  • Fusjon / fisjon
  • Due diligence
  • Regnskapsteknisk bistand ved årsavslutninger
  • Budsjettering
  • Arv og generasjonsskifte
  • Gjennomgang og effektivisering av internkontroll rutiner
  • Lønnsomhetsvurderinger