Bransjer

Forståelse for klientenes virksomhet, bransje og rammebetingelser er viktig for å kunne levere tjenester med innhold og verdi for klienten. Det er også viktig at vi som virksomhetenes tjenesteleverandør forstår særegenheter, parametere og rammebetingelser klienten opererer under for å yte best mulig service. 

Gjennom vår lange erfaring har vi opparbeidet oss bred kunnskap fra blant annet følgende bransjer:

 • Media, kultur og underholdning  
 • Organisasjoner
 • Film- og TV produksjon   
 • Spedisjon
 • Detalj- og engroshandel
 • IT og Internett relatert virksomhet    
 • Helse, legemiddel og medisinsk utstyr
 • Konsulentvirksomhet
 • Reiseliv
 • Investeringsselskaper
 • Advokater