Etablering av virksomhet

Baker Tilly Grimsrud & Co. kan bistå ved etablering av virksomhet. Kravet til omfanget av dokumenter og protokoller som må på plass i forhold til etablering av virksomhet varierer mye i forhold til type, omfang og formålet med registreringen.

Vi har gjennom vår praksis opparbeidet oss erfaring knyttet til prosessen med å stifte og registrere aksjeselskaper, utenlandske filialer og organisasjoner. Både for nordmenn og utenlandske selskaper og personer.