Regnskap- og lønnstjenester

Vi har medarbeidere med kompetanse og erfaring innen regnskapsføring og lønnskjøring for virksomheter.

Regnskapsføring:

Vi kan bistå i regnskapsføring fra A – Å, herunder løpende bokføring og avstemming, rapportering og fakturering. Vi tar i bruk moderne teknologiske løsninger slik at klienten alltid kan være oppdaterte på eget regnskap og har direkte tilgang til regnskapsinformasjon.

Lønnstjenester:

Vi kan bistå i løpende lønnskjøring og utbetaling av lønn for virksomheter. Vi tar oss av innrapportering av termin oppgaver til offentlige myndigheter og innbetaling av skatter og avgifter tilknyttet innrapportert lønn.

Vi bistår også utenlandske selskaper som har ansatte i Norge i forhold til registrering av virksomheten i Norge, registrering av ansatte i Norge, søknad om skattekort, innberetning av lønn og håndtering av A1/ E101 skjema.