Revisjon

Hovedformålet med revisjon er å gi brukerne økt tillit til økonomisk informasjon, samt etterlevelse av god styring og kontroll. Våre revisjonstjenester baserer seg på en god forståelse av virksomhetens forretningsprosesser og interne kontrollrutiner kombinert med vår opparbeidede bransjeerfaring. Dette gjør oss til en god diskusjonspartner som er oppdatert på det siste innen vår profesjon i tillegg til nyheter i klientenes bransje.

Vi leverer revisjonstjenester tilpasset den enkelte klients behov, og tilbyr lovbestemt revisjon, forenklet revisorkontroll av regnskaper, revisjon av prosjektregnskaper og avtalte kontroll handlinger - alt innenfor et vel definert rammeverk.