Karriere

Hvorfor velge oss?

Som medarbeider i Baker Tilly Norge vil du bli en del av et ungt miljø hvor alle inkluderes. Vi tilbyr fleksible arbeidstider og har konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser for våre medarbeidere. Lokalene våre er sentralt plassert på Skøyen hvor de ansatte har mulighet til å ha kontor alene eller sammen med en kollega. Vi legger vekt på et godt arbeidsmiljø og ivaretar dette ved jevnlige aktiviteter som sosiale sammenkomster, konserter og vår årlige reise hvor vi tar med alle våre ansatte til en spennende destinasjon. Som medarbeider hos oss vil du få påvirkningskraft og bidra til forbedringer og digitalisering av interne prosesser og rutiner.

Faglig utvikling

Kunnskap er vår fremste ressurs og utvikles best i fellesskap med engasjement og faglig nysgjerrighet fra den enkelte medarbeider og de faglige ressurser vi kan tilby i egen regi, gjennom et nasjonalt samarbeide eller gjennom vårt internasjonale nettverk Baker Tilly International.

Gjennom vårt internasjonale nettverk har vi tilgangen på internasjonale kurs samt muligheten for deltagelse i utvekslingsprogrammer med andre medlemsland.

Opplæring

Som ny ansatt hos oss vil du få god opplæring av erfarne medarbeidere, skreddersydd til ditt erfaringsnivå. Nyutdannede deltar i et opplæringsprogram med eksterne kurs og intern opplæring som går over 3-4 uker. Etter denne perioden får den ansatte kundekontakt i samarbeid med manager. Vi vektlegger faste interne rutiner både faglig og administrativt. Samkjøring og enhetlige interne prosedyrer gir forutsigbarhet og trygghet for den enkelte og muligheten for intern omallokering av ressurser ved behov i perioder med stor arbeidsbelastning.

Åpen søknad

Vi er til enhver tid interessert i kandidater med erfaring og kompetanse innen revisjon og regnskap. Send gjerne en åpen søknad til post@bakertilly.no.

Cookie Disclaimer

Bekreft at du godtar bruken av informasjonskapsler.