Karriere

Opplæring

Som ny ansatt hos oss vil du delta i et opplæringsprogram som går over ca 3-4 uker. Vi vektlegger fast interne rutiner både faglig og administrativt. Samkjøring og enhetlige interne prosedyrer gir forutsigbarhet og trygghet for den enkelte og muligheten for intern omallokering av ressurser ved behov i perioder med stor arbeidsbelastning.

Faglig utvikling

Kunnskap er vår fremste ressurs og utvikles best i felleskap med engasjement og faglig nysgjerrighet fra den enkelte medarbeider og de faglige ressurser vi kan tilby i egen regi, gjennom et nasjonalt samarbeide eller gjennom vårt internasjonale nettverk Baker Tilly Interntaional.

Gjennom vårt internasjonale nettverk har vi tilgangen på internasjonale kurs samt muligheten for deltagelse i utvekslingsprogrammer med andre medlemsland.

Åpen søknad

Vi er til enhver tid interessert i kandidater med erfaring og kompetanse innen revisjon og regnskap. Send gjerne en åpen søknad til post@bakertilly.no.

Cookie Disclaimer

Please confirm you agree to the use of cookies.